Erityisehdot

Lehtimäki Matkat lisä- ja erityisehdot

Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää Yleisistä matkapakettiehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen vuoksi. Erityisehdot eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa valmismatkalain kanssa.

Matkanjärjestäjän, joka soveltaa peruutustapauksissa erityisehtoja ja veloittaa niiden perusteella matkustajalta todelliset peruutuskulut, on tarvittaessa esitettävä selvitys siitä, miten ne kohdentuvat matkan eri osiin.

Nämä eritysehdot koskevat vain Lehtimäki Matkat järjestämiä matkoja. Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Lehtimäki Matkat, ellei toisin ole mainittu. Muiden matkojen osalta noudatetaan Yleisiä matkapakettiehtoja ja kunkin matkanjärjestäjän erityisehtoja. Tarkista aina matkakohtaiset erityisehdot toimistoltamme.

Matkan varaus- ja maksuehdot

Perimme palvelumaksuhinnastomme mukaiset maksut ja palvelumaksuhinnastomme on nähtävillä toimistossamme sekä Internet-sivuillamme www.LehtimakiMatkat.fi

Varattaessa matka aiemmin kuin 30 vrk ennen lähtöä, on matkan hinta maksettava seuraavasti:
– varausmaksuna 7 päivän kuluessa varauksesta 50 € /hlö ja
– loppumaksu viimeistään 30 vrk ennen lähtöä.

Matkan hinnan ollessa yli 250 € / henkilö
– varausmaksuna 7 päivän kuluessa varauksesta 100 € /hlö ja
– loppumaksu viimeistään 30 vrk ennen lähtöä.

Matkapaketti, jossa matkan osana on lento
– varausmaksuna 7 päivän kuluessa varauksesta 250 € /hlö ja
– loppumaksu viimeistään 30 vrk ennen lähtöä.

Jos matka varataan alle 30 vrk ennen lähtöä, on koko matkan hinta maksettava välittömästi matkaa varattaessa. Mikäli matkustaja ei suorita maksuja määräajassa, on Lehtimäen Matkoilla oikeus peruuttaa matkavaraus.

Jotkut erikoismatkat ja lentohintatyypit saattavat edellyttää erityisehdon soveltamista.

Lehtimäen Matkojen toimistokulu on minimissään 50 € / hlö.

Matkaliput ja vahvistus

Lasku on vahvistus varatusta matkasta. Jos matkasta lähetetään lasku, matkustajan on tarkistettava laskuista ja matkustusasiakirjoista, että mm. nimet, lähtöpäivä, lähtöaika sekä laiva- ja hotellitiedot ovat sovitun mukaiset. Jos varattujen palveluiden oikeellisuus ei ole sovitun mukainen, tulee asiakkaan välittömästi ottaa yhteys toimistoomme. Lasku, varauserittyly ja maksutosite tulee olla mukana matkalle lähdettäessä. Tarvittavat matka-asiakirjat toimitetaan sopimuksen mukaan.

Passi ja viisumi
Matkustaja hankkii itse passin ja viisumin omalla kustannuksellaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matka-asiakirjojen vuoksi. Matkanjärjestäjä opastaa mielellään tarvittavien asiakirjojen hankinnassa.

Peruutusehdot
Asiakkaan peruuttaessa matkavarauksensa katsotaan peruutusajankohdaksi se hetki jolloin saamme tiedon peruutuksesta. Peruutuksen vastaanottopäiväksi hyväksytään vain arkipäivät (maanantai-perjantai) toimiston aukioloaikana klo 9.00 – 16.00.

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa seuraavin ehdoin (4.1. ja 4.2) :

4.1.
a) Etukäteen ilmoitetut toimistokulut, kun matka peruutetaan viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkamista

b) Varausmaksu, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 45 vuorokautta mutta viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkamista

c) 50 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkamista

d) 75 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta mutta viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkamista

e) 95 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 3 vrk ennen matkan alkamista.

4.2. Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohdassa 4.1. mainittujen peruutuskulujen lisäksi peruutuksen johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti kyseisten kulujen maksamisesta matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä matkaseurue voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta majoitusjärjestelystä, jolloin matkalle lähtevä seurue vastaa mahdollisista lisäkuluista.

4.3. Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

4.4. Peruutuskulut voivat poiketa kohdassa 4.1. mainituista, jos matka on sellainen, johon sovelletaan erityisehtoja (kohta 1.3.). Peruutuskulujen määrä tai niiden määräytymisperuste on ilmoitettava erityisehdoissa.

Reittilentojen erityisehtojen vuoksi lentolipun kirjoituksen jälkeen tehtyä nimenmuutosta käsitellään peruutuksena ja uutena varauksena. Reittihintaisiin lentoihin perustuvista matkapaketeista peritään toimistokulujen lisäksi muut todelliset kulut (kuten lentoyhtiöiden tai muun palveluntuottajan matkanjärjestäjältä perimät kulut.) Matkustajan tulee jo varausvaiheessa ottaa huomioon, että peruutuskulut erityisesti viime hetken peruutuksissa voivat olla toimistokuluja huomattavasti suuremmat, myös sairaustapauksissa.

Jos matkustaja joutuu peruuttamaan matkansa ylivoimaisen esteen vuoksi ja matkalle lähdön este on selvitetty luotettavalla selvityksellä, voidaan periä kohtuullinen korvaus etukäteen tilatuista ja vahvistetuista palveluista (esim. lennot, kuljetukset, majoitukset, lisäpalvelut, tapahtumaliput, jne.), joista Lehtimäen Matkat Oy:llä ei ole hinnanpalautusoikeutta. Korvaus määritellään todellisten kustannusten mukaan.
HUOM! Kehotamme matkustajaa ottamaan matkustaja- ja matkatavaravakuutukset ja heti matkan varausvaiheessa!

Lehtimäki Matkoilla on oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 3 vrk ennen matkan alkua alle 4 vrk:n pituisten matkojen osalta ja 14 vrk ennen matkan alkua pidempien matkojen osalta. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruttaa liityntäkuljetus tai muuttaa matka alkamaan satamasta / lentokentältä viimeistään 3 vrk ennen matkan alkua, jos kuljetukseen ei ole ilmoittautunut riittävä määrä matkustajia, tällöin matkustajalle palautetaan kuljetuksen hinta. Matkojen ja liityntäkuljetusten toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. Matkanjärjestäjällä on oikeus tehdä kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia matkajärjestelyihin, joihin matkustaja on voinut matkakohteen tai sen luoteen perusteella kohtuudella varautua. Tällaiset muutokset eivät ole virheitä eivätkä oikeuta matkustajaa matkan peruuttamiseen tai saamaan hyvitystä matkasta. Virheitä eivät ole: lentoaikataulumuutokset, bussiaikataulumuutokset eikä hotellin vaihtuminen toiseen samantasoiseen tai parempaan, jos sijainti ja palvelut eivät olennaisesti muutu.

F1-matkat

SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA MAKSUEHDOT
Matkasopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa varausmaksun 250 €/ henkilö ja tilatut kisaliput tilauskuluineen. Varausmaksu ja kisaliput on maksettava 7 vuorokauden kuluessa matkan varaamisesta.
Loppumaksu on suoritettava viimeistään 60 vrk ennen matkan alkua.
Mikäli matka varataan myöhemmin kuin 60 vrk ennen matkan alkua, koko matkan hinta on maksettava heti matkaa varattaessa.
Mikäli matkustaja ei suorita maksuja määräajassa, matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matkavaraus.

Laskuun lisätään toimitusmaksu 10 €/tilaus.
Huom! Matkaa ei suositella liikuntarajoitteisille.

PERUUTUSEHDOT
Peruutuksen vastaanottopäiväksi hyväksytään vain arkipäivät (maanantai-perjantai) toimiston aukioloaikana klo 9.00 – 16.00. Peruutus on ilmoitettava kirjallisena.

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa seuraavin ehdoin:

– varauksen vahvistamisen jälkeen, peruutuskuluina peritään ennakkomaksu 250 eur/hlö sekä tilattujen kisalippujen osuus.
– myöhemmin kuin 60 vrk, mutta viimeistään 31 vrk ennen matkan alkua, jolloin kuluina peritään 50 % matkan hinnasta.
– myöhemmin kuin 31 vrk, kuluina peritään 100 % matkan hinnasta.

Ryhmämatkat

Ryhmille on matkan luonteesta riippuen omat maksu- ja peruutusehtonsa, jotka asiakas saa tarjouksen yhteydessä.

Ryhmänkerääjän vastuu: Ryhmänkerääjä on matkustajan yhdyshenkilö matkanjärjestäjään. Jollei muusta ole sovittu, yhdyshenkilöllä on oikeus sopia matkajärjestelyistä matkanjärjestäjän kanssa matkustajia sitovasti. Yhdyshenkilö vastaa siitä, että ryhmään kuuluvat saavat tiedon matkaehdoista ja muista sovituista asioista.

Matkustajan vastuu
Matkustaja, joka eroaa ryhmästä, on velvollinen saapumaan lähtöpaikalle hyvissä ajoin ennen bussin lähtöä paluumatkalle sekä tarkistamaan paluuaikataulut. Käyttämättä jääneistä matkapalveluista ei suoriteta hyvitystä. Jos matkustaja myöhästyy ilmoitetusta lähtöajasta, vastaa matkustaja itse paluukuljetuksesta.

Vakuutukset
Lehtimäki Matkat ei vastaa henkilökohtaisista tapaturmista eikä matkustajien omaisuutta kohdanneista vahingoista. Suosittelemme peruutusturvan sisältävää matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen hankkimista jo varausvaiheessa. Pyydämme tarkistamaan ottamaanne vakuutukseen mahdollisesti sisältyvän vastuunrajoituslausekkeen, joka saattaa lisätä matkustajan omaa vastuuta sekä tarkistamaan vakuutuksen kattavuuden.

Muutokset
Lehtimäki Matkat ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä mahdollisesti esitteessä ja Internetissä olevista painovirheistä. Tämä koskee hintoja, lähtöpäiviä, hotelleja, aikatauluja, jne. Kaikki aikataulut, hinnat, ohjelmat jne. ovat sitoumuksetta, ja ne on aina matkaa varattaessa tarkistettava.

Muilta osin sovelletaan Yleisiä matkapakettiehtoja.

Lehtimäki Matkat Kuluttajavirastonumero on 4227/03/MjMv ja kaupparekisterinumero on 634.325. Lehtimäki Matkat on Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n (SMAL) jäsen ja jäsennumero on 35606.

Nelonen Media Live Oy:n tuottamat erikoisristeilyt

Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Lehtimäki Matkat. Muiden matkojen osalta noudatetaan Yleisiä matkapakettiehtoja ja matkakohtaisia erityisehtoja.

Matkan varaus- ja maksuehdot

Perimme 12 euron palvelumaksun toimistoltamme tehdyistä matkavarauksista. Varauksen muutoskulu 12 euroa/muutos.

Lehtimäki Matkojen kautta tehdyissä erikoisristeilyvarauksissa varausmaksu on 50 eur / henkilö erääntyen 7 vrk varauksesta. Internetin kautta tehdyissä varauksissa varausmaksu erääntyy heti. Loppumaksu erääntyy 35 vrk ennen matkan alkua tai erikseen ilmoitetutun päivämäärän mukaan. Jos varaus tehdään myöhemmin kuin 35 vrk:tta ennen matkan alkua, erääntyy koko summa heti.

Matkaliput ja vahvistus
Lasku on vahvistus varatusta matkasta. Jos matkasta lähetetään lasku, matkustajan on tarkistettava laskuista ja matkustusasiakirjoista, että mm. nimet, lähtöpäivä, lähtöaika sekä laivatiedot ovat sovitun mukaiset. Jos varattujen palveluiden oikeellisuus ei ole sovitun mukainen, tulee asiakkaan välittömästi ottaa yhteys toimistoomme. Lasku, varauserittely ja maksutosite tulee olla mukana matkalle lähdettäessä. Tarvittavat matka-asiakirjat toimitetaan sopimuksen mukaan.

Matka-asiakirjat
Matkustaja hankkii itse henkilöllisyystodistuksen omalla kustannuksellaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matka-asiakirjojen vuoksi. Matkanjärjestäjä opastaa mielellään tarvittavien asiakirjojen hankinnassa.

Peruutusehdot
Asiakkaan peruuttaessa matkavarauksensa katsotaan peruutusajankohdaksi se hetki jolloin saamme tiedon peruutuksesta. Peruutuksen vastaanottopäiväksi hyväksytään vain arkipäivät (maanantai-perjantai) toimiston aukioloaikana klo 9.00 – 16.00.

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa seuraavin ehdoin oheisilla erikoisristeilyillä:

RADIOROCK -RISTEILY 13.-14.3.2021

Risteilyn ostaneena olemme siirtäneet sinut ja varauksesi 13.3. – 14.3.2021 järjestettävälle Radio Rock XXX -risteilylle, joka on juhlaristeily eli historiansa 30! Sinun ei tarvitse tehdä mitään tämän siirron eteen.

RADIO ROCK RISTEILYN PERUUSTUSEHDOT
26.1.2021 mennessä tehty peruutus, kulu 50 eur/henkilö
27.1.-12.2.2021 välillä tehdyssä peruutuksessa, kulu 75% matkan kokonaishinnasta
ml. liityntäkuljetuksen osuus
12.2.2021 ja sen jälkeen tehdyssä peruutuksessa, kulu 100% matkan kokonaishinnasta
ml. liityntäkuljetuksen ja aterioiden osuudet

Suosittelemme matkavakuutuksen hankkimista jo varausvaiheessa.

Kaikkiin yllämainittuihin peruutuksiin lisätään 12 eur palvelumaksu.

NIMENMUUTOKSET
Nimenmuutokset ovat sallittuja kuluitta 26.1.2021 saakka, jonka jälkeen tehdyt nimenmuutokset maksavat 20 eur/henkilö.

 

Abiristeilyt lisä- ja peruutusehdot 2021

Noudatamme Yleisiä matkapakettiehtoja sekä alla olevia lisä- ja erityisehtoja.
– Yleiset Matkapakettiehdot sekä lisä-ja erityisehdot, joita sovelletaan 1.7.2018 alkaen varattuihin matkoihin
– (Allmänna paketresevillkor 1.7.2018)
– Yleiset matkapakettiehdot sekä lisä- ja erityisehdot, kun matka kestää vähintään 24 tuntia tai sisältää yöpymisen

Kaikilla Abiristeilyillä
– IKÄRAJA RISTEILYLLÄ ON 18 VUOTTA.
– Abiristeily Tukholma -paketin hinta on 149 €/hlö ennen 31.3.2020 tehdyille varauksille ja sen jälkeen tehtyjen varauksien hinta on 159 €/hlö.
– Risteilyllä noudatetaan tai matkapakettiehtoja sekä Lehtimäen Matkojen omia erityis- ja peruutusehtoja.
– Lehtimäen Matkat pidättää itselleen oikeuden muuttaa aikataulua tai alusta. Varustamo voi kuljettaa abiristeilyjen aikana myös reittimatkustajia.
– Lehtimäki Matkat pidättää oikeuden muutoksiin.

MATKUSTUSASIAKIRJAT ABIRISTEILYT TUKHOLMA:
Pohjoismaiden kansalaisilta ei vaadita passia, muilta matkustajilta voidaan vaatia passi. Kaikkien matkustajien on kuitenkin pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä voimassa olevalla henkilötodistuksella. Lisätietoja matkustusasiakirjoista löydät osoitteesta https://www.vikingline.fi/valitse-matka/hyva-tietaa/henkilotodistus-passi-viisumi/.
Paperit tarkistetaan lähtöselvityksessä ja niiden puuttuminen johtaa laivaan pääsyn eväämiseen. Kerro tämä myös kavereille.

PERUUTUSEHDOT – ABIRISTEILYT TUKHOLMA 2021 (poikkeus Yleisten matkapakettiehtojen 4.1. kohtaan)
ENNEN 31.3.2020 TEHDYT VARAUKSET (KOKONAISHINTA 149 €/HLÖ)
Aikaisemmin kuin 6 kk ennen matkaa: 20 €/hlö toimistokuluina
6 kk – 30 vrk ennen matkaa: 50 €/hlö
29 vrk – 14 vrk ennen matkaa: 99 €/hlö
13 vrk tai myöhemmin: Koko matkan hinta
HUOM! Peruutusehdot astuvat voimaan ensimmäisen maksun suoritettuasi. Hoidathan matkavakuutuksesi kuntoon jo ensimmäisen maksun yhteydessä, koska peruutusehdot ovat voimassa myös sairaustapauksissa. Tarkista myös matkavakuutuksen kattavuus.

PERUUTUSEHDOT – ABIRISTEILYT TUKHOLMA 2021 (poikkeus Yleisten matkapakettiehtojen 4.1. kohtaan)
31.3.2020 JÄLKEEN TEHDYT VARAUKSET (KOKONAISHINTA 159 €/hlö)
Aikaisemmin kuin 6 kk ennen matkaa: 20 €/hlö toimistokuluina
6 kk – 30 vrk ennen matkaa: 50 €/hlö
29 vrk – 14 vrk ennen matkaa: 109 €/hlö
13 vrk tai myöhemmin: Koko matkan hinta
HUOM! Peruutusehdot astuvat voimaan ensimmäisen maksun suoritettuasi. Hoidathan matkavakuutuksesi kuntoon jo ensimmäisen maksun yhteydessä, koska peruutusehdot ovat voimassa myös sairaustapauksissa. Tarkista myös matkavakuutuksen kattavuus.

PERUUTUSEHDOT – ABIRISTEILY HELSINGISTÄ 2021
(poikkeus Yleisten matkapakettiehtojen 4.1. kohtaan)

Aikaisemmin kuin 6 kk ennen matkaa: 20 €/hlö toimistokuluina
6 kk – 30 vrk ennen matkaa: 50 €/hlö
29 vrk – 14 vrk ennen matkaa: 89 € €/hlö
13 vrk tai myöhemmin: Koko matkan hinta
HUOM! Peruutusehdot astuvat voimaan ensimmäisen maksun suoritettuasi. Hoidathan matkavakuutuksesi kuntoon jo ensimmäisen maksun yhteydessä, koska peruutusehdot ovat voimassa myös sairaustapauksissa. Tarkista myös matkavakuutuksen kattavuus.

Nimenmuutokset
Nimenmuutokset ovat sallittuja kuluitta 30.1.2020 saakka, jonka jälkeen tehdyt nimenmuutokset maksavat 10 €/henkilö.